Extra werkgelegenheid en unieke opleidingen

De eenvoudige bouwtechniek zorgt ervoor dat er geen traditioneel geschoolde arbeidskrachten nodig zijn om een SC-woning te bouwen. Geen dure vakmensen maar montagemedewerk(st)ers. Onder deskundige begeleiding (instructeurs) van een bouwmaatschappij kunnen bijvoorbeeld jongeren van het vmbo, mensen in een reïntegratietraject of statushouders ingezet worden. De opleidingsstructuur wordt inmiddels in samenwerking met en met steun van het Oranjefonds geformeerd.

Doordat ons bedrijf zich verbindt aan de sector Sterk Techniek Onderwijs.( initiatief Overheid)  en waardoor bedrijfsleven en school gezamenlijk zoeken naar andere wegen in opleiding en aansluiting op de markt, wordt dit versterkt. 

Bekijk hier de sfeerbeelden!